Het jaar van vreugde & geluk

Het jaar van 2018 staat voor vreugde & geluk! Het was tijdens het besef dat ik met mijn 45 jaar weleens op de helft zou kunnen zijn van mijn leven. Het kwam met de realisatie dat we een keuze hebben. We kunnen kiezen onze aandacht te richten op vreugde & geluk! Wat hoe rot een situatie ook schijnt te zijn, ergens is er altijd een lichtpuntje. Het is ondanks en misschien wel dankzij onze ontberingen dat wij diep geluk kunnen ervaren. Lijden is wellicht een onmisbaar ingrediënt in het leven, hiermee ontwikkelen wij compassie.

 

Dit yogajaar bij Judith | Yoga | Shiatsu is geïnspireerd op het boek van vreugde! Opgetekend na een ontmoeting tussen Dalai Lama en Desmond Tutu. Zij kijken terug op hun lange en veelbewogen levens en geven antwoord op de vraag: hoe kunnen we vreugdevol leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die bij het leven horen? De twee oude vrienden toonden met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding.

 

Wauw! Een levenshouding van vreugde, dat is ultiem. Hoe kunnen wij dat bereiken? In het boek worden acht pijlers beschreven als een uitnodiging tot vreugde. Door ze toe te passen in ons eigen leven gaan we de waarde ervaren. 

De acht pijlers van vreugde:

1. Perspectief: er zijn veel verschillende invalshoeken voor dezelfde situatie

2. Nederigheid: bescheiden, zachtmoedig en geduldig

3. Humor: maakt het leven lichter

4. Acceptatie: het enige mogelijke vertrekpunt naar verandering

5. Vergeving: onszelf bevrijden van het verleden

6. Dankbaarheid: er zoveel om dankbaar voor te zijn

7. Compassie: medeleven met anderen

8. Edelmoedigheid: vreugdevol leven bereik je door de ander vreugde te brengen

 

Deze week en de komende weken staat de pijler; perspectief  centraal in de lessen.  Als je vanuit een bepaald gezichtspunt kijkt naar een tragische situatie, denken we: 'O, wat erg, wat verdrietig'. Maar als we met andere ogen naar diezelfde tragedie, diezelfde gebeurtenis kijken dan zien we dat er daardoor nieuwe wegen zijn opengegaan. Kijken met andere ogen dus, hoe doen we dat? Het boek van vreugde beschrijft de volgende gebeurtenis.

 

'Edit Eva Eger vertelt het verhaal van een bezoek aan twee soldaten in een Amerikaans ziekenhuis. Beide waren in de strijd aan hun benen verlamd geraakt. Ze hadden dezelfde diagnose en dezelfde prognose. De eerste veteraan, Tom, lag in een foetushouding op zijn bed te fulmineren tegen het leven en beklaagde zijn lot. De tweede, `Chuck, zat naast zijn bed in een rolstoel en verklaarde dat het leven hem een tweede kans had gegeven. Toen hij door de tuin werd gereden had hij beseft dat hij zich dichter bij de bloemen bevond én zijn kinderen recht in de ogen aan kon kijken'.  

 

Een helder voorbeeld hoe een conditie volledig anders wordt geïnterpreteerd. Bijzonder! Wij mensen veroorzaken zelf het grootste deel van ons lijden, dus kunnen we ook meer vreugde creëren. De sleutel is ons perspectief, en de gedachten, gevoelens en daden die daaruit voortkomen.

 

Dru Yoga heeft een mooie tool om vorm te geven aan deze pijler; perspectief.  Vloeiende bewegingsreeksen helpen de gewrichten en spieren om gestagneerde energie los te laten. Deze Energy Block Releases (EBR's) ontgiften op elk niveau. Het ruimen van het innerlijke ‘puin’ verheldert onze visie, we leren kijken met andere ogen. Het helpt ons om vaste gedragspatronen te onderkennen en in beweging te brengen. Negatieve gedachten en neigingen kunnen leiden tot hardnekkige deze gedragspatronen. Negativiteit vormt een ondoordringbare barrière waardoor we blind worden voor onze werkelijke gevoelens. Het beoefenen van EBR's lost de verstarring van de energetische en emotionele lichaamslagen langzaam op. EBR’s keren het proces van het opnemen van negatieve energie in onze gewrichten, spieren en organen en zorgen voor ontgiften van binnenuit.

 

We are the lucky ones, we can choose for happiness! Dank je wel lieve Corazon voor dit prachtige boek. 

 

Geluksmiddag!

Wat een geluk! Op zondagmiddag vond de geluksmiddag plaats. Wat een avontuur! De weg erna toe was met hobbels en glibberig, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Alle seinen voor geluk stonden op groen en toen kwam code oranje! Het sneeuwde enorm van geluk op zondagmiddag 10 december en maakte de middag nog onvergetelijker. 

 

Ik geloof in geluk voor jou, voor mij. Ik geloof dat we bedoeld zijn om gelukkig te zijn, al voelt dat niet altijd zo. Ik geloof in het volgen van je eigen pad, je eigen weg naar geluk. Ieders weg is hierin op nuances zo verschillend, dat maakt het bijzonder interessant en inspirerend om te horen waar anderen gelukkig van worden. Een open blik, nieuwsgierig luisteren en kijken naar de ander zonder oordeel maakt het mogelijk om mee te genieten van het geluk van de ander.

 

Geluk is een groot woord en een onderwerp waar veel over te doen is. Want wanneer ben jij gelukkig? Deze vraag komt binnen en is ook heel vaak niet zomaar te beantwoorden. Gevoel is nagenoeg niet onder woorden te brengen, al doen we daar oneindig veel pogingen toe. Woorden schieten uiteindelijk altijd te kort. 

 

Deze middag ervaarde ik een mooie verbinding tussen de aanwezigen. Wanneer ik de zaal in keek was er een eenheid zichtbaar die me enorm ontroerde. Tegelijkertijd was er zoveel diversiteit zichtbaar wanneer mensen op gingen staan om te spreken over geluk. Er waren negen mensen die spraken van, over en met geluk. Ik ben enorm dankbaar voor dit moedige vertoon want jezelf kwetsbaar opstellen is een kracht. Krachtig aanwezig zijn in je kwetsbaarheid. Het was genieten van wie we zijn en mogen zijn. Het was ontroerend, het was blij, het was ontspannen en het was mateloos inspirerend. Kortom het was fantastisch! 

 

Heel eerlijk kreeg ik het op de dag zelf allemaal niet meer verwerkt. Door de weersomstandigheden gebeurde er zoveel dat buiten mijn bereik lag. Gelukkig zijn de 'ongelukjes' op de weg goed afgelopen. Zijn de mensen die niet konden komen er toch in gedachten bij geweest. Een hele fijne zucht; dit was echt een middag vol geluk. Dank je wel op welke manier je er ook maar bij betrokken bent geweest.

 

Ik bedank de sprekers; Remco Vonk, Irma Kluitman, Wenske Pasman, Marjan Rosendahl, Hans Otten, Jacqueline Amaddeo, Mandy Brandts, Erna Reiken en Marco Vleeming. Top! Laat je me weten als je ook graag wilt spreken of delen over geluk? Ik hoor het graag.

Deur open, dicht of op een kier?

Deze middag kom ik thuis aanrijden na een heerlijk onderdompelmoment. Ik heb me opnieuw voorgenomen om goed voor mezelf te zorgen, bij mezelf te blijven ongeacht de omstandigheden. Een steeds terugkerend thema, ha! Ik heb enorme honger en dat is toch het moment dat je me beter niet lastig kunt vallen. Er staat echter een fiets geparkeerd op de inrit en er staat een man aan de bel.

 

Het is de jehova getuige man, dat is lang geleden! Een paar jaar lang kwam hij om de drie maanden bij mij aan de deur. De laatste keer vond ik het niet zo'n leuk gesprek. Dat heeft hij blijkbaar goed aangevoeld. Nu staat hij er weer en terwijl ik uitstap en op hem afloop gaat er van alles door me heen. Hoever laat ik hem deze keer komen?

 

Ik heb diep respect voor mensen die staan voor waar ze in geloven en heel veel tijd en energie steken in de belijdenis ervan. Ik vind het ongelooflijk krachtig dat ze de deuren langsgaan terwijl er zoveel deuren dichtblijven of voor hun ogen dichtgaan. Alleen al daarom sta ik open om te luisteren naar wat ze me willen vertellen. 

 

Het nare eraan is dat ze niet openstaan voor een andere zienswijze. Vol overtuiging en met een duidelijk doel is mooi maar dat ik luister betekent niet dat ik mee ga in het verhaal. Ik heb ook een zienswijze! Ik ga ervan uit dat je dan ook werkelijk kunt luisteren naar mij. En dat essentiële onderdeel van een goed gesprek ontbreekt helaas, na heel vaak proberen. De laatste keer kreeg ik van hem hel en verdoemenis wanneer ik niet zou volgen. En dat terwijl ik dacht dat we elkaar respecteerden. 

 

Je zou het naïef kunnen noemen. Ik geloof in een wereld waarin iedereen kan zijn zoals je bent, geloven wat je wilt, de keuzes maken waar je gelukkig van wordt. Dat alles naast elkaar kan leven met respect voor elkaar. En dat we heel bewust verantwoordelijkheid nemen voor wat we projecteren op de ander. Dat we heel bewust in afstemming zijn over ieders individuele vrijheid.

 

Ik loop op hem af, geef hem een hand. Ik waardeer zo zijn moeite. Op dat moment besluit ik dat ik de deur op een bepaalde manier voor hem sluit. Hij is over mijn grens gegaan door mij met angst te willen opzadelen. Ik respecteer hem en ik laat hem. Dat vind ik moeilijk want ik heb met hem te doen. Het zijn keuze om zo te leven. Ik kies ervoor om mijn eigen gevoel te volgen. 

 

 

Leven dat altijd leeft maar niet altijd even zichtbaar is!

Volgens de Gelderlander is de maand november een zinloze maand. Dat raakt me wel. Er zijn van die dagen in november dat ik mij ook het liefst verberg achter twee blaadjes. Maar zoals je ziet zit er een stralend gezicht achter. Deze tijd van het jaar waarin het licht langzaam uit lijkt te gaan vraagt wel het een en ander van ons.

 

De energie in deze tijd van het jaar gaat naar binnen. Leven met de natuur betekent dat ook wij naar binnen gaan. De oogst is binnen gehaald en we bereiden ons voor op de winter. In de winter keren we helemaal terug naar onze kern. Leven dat altijd leeft maar niet altijd even zichtbaar is. 

 

Nu de bladeren loslaten worden de structuren van de bomen weer zichtbaar.  Dat is een waanzinnige schoonheid wanneer het je lukt om daar oog voor te hebben. De bladeren laten los zodat de energie weer naar de bron kan gaan.

 

Alles heeft zin! De kunst is om het te zien. Of om je voor te stellen dat je het ziet.  Hiervoor is optimisme en doorzettingsvermogen nodig. En dat kan nog wel eens energie kosten.

 

Een tip is; lees het boek van vreugde. Een wijs en inspirerend boek van twee Nobelwinnaars en oude vrienden, de Dalai Lama en Desmond Tutu. Dankzij hun ontberingen behoren zij tot de vrolijkste mensen van de wereld.

 

Levenskunst!

Het lichaam heeft de neiging tot zwaarte, traagheid en luiheid. Ons brein daarentegen is van nature snel, beweeglijk en moeilijk te grijpen. De hersenen dromen er misschien over om vandaag een moeilijke achteroverbuiging te maken. Je brein zegt; 'we kunnen het!' Maar je rug zegt; 'wie ben jij om mij de wet voor te schrijven?' Het lichaam biedt weerstand en laat zich niet schikken. 

 

Wat we doen met yoga is de dichte materie doordrenken met levende energie.  Het is de kunst om de drie krachten van de natuur in onszelf in evenwicht te brengen. Deze krachten zijn de zwaarte van het lichaam, de beweeglijkheid van het brein, en de helderheid van geest. Het samenspel van deze drie kwaliteiten is van cruciaal belang in je yogaoefening.

 

Het lichaam heeft massa nodig, beenderen behoeven dichtheid, pezen en spieren soliditeit en sterkte. Het is belangrijk om te luisteren naar wat je lichaam je zegt. Soms werkt het lichaam tegen, soms mee en soms moet het nog even nadenken.  Door nederigheid van het brein en begrip van het lichaam ontstaat er een samenwerking. Dit is een proces van verweving en wederzijdse doordringing tot alle lagen van ons wezen in harmonie met elkaar werken. Oplossingen zullen zich vanzelf aandienen al gaat dat in het begin met vallen en opstaan.

 

Helderheid is een innerlijke serene kwaliteit van licht. Je bent als een schilder met drie basiskleuren op haar palet, die voortdurend die voortdurend bezig is nieuwe mengsels te maken om tot de juiste kleur, vorm en licht te komen op haar doek. Laat het bereiken van volmaaktheid je doel zijn, maar wees tevreden met per dag een klein beetje vooruitgang. 

 

Soms is het lichaam bereid maar het brein te zwak en zegt; 'ik heb geen tijd'  of 'vergeet het maar, het is al die inspanning niet waard'.  Als yogi verdeel je je aandacht tussen de geest en het lichaam, je luistert naar beiden. De uiteindelijke beslissing laat je echter nemen door de intelligentie en de ziel, daar bevinden zich de echte wilskracht en toewijding.

 

Yoga is een levensweg, liefdevol omgaan met al je prachtige aspecten en deze te verweven met de uitdagende krachten van de natuur.  Er openbaart zich een kunst die toepasbaar is op de dagelijkse gang van het leven. Daarvoor mag je gewoon zijn wie je bent.  

Ademen, doe jij dat ook?

Ademen, doe jij dat ook?

 

Het is zo normaal ademen en we doen het zo vanzelf dat we ons heel vaak niet bewust zijn van onze adem. We hoeven nooit te denken: 'ik moet ademhalen'. Vaak worden wij ons pas bewust van onze adem wanneer de omstandigheden daarom vragen. Weet jij dat aandacht voor je adem de kortste weg is naar jezelf? Weet jij dat een beheerste ademhaling je sleutel is tot een stille geest?

 

Deze week staan de yogalessen in het teken van de ademhaling. De oude yogi's wisten al dat je levensduur niet bepaald wordt door het aantal jaren, maar door het aantal ademhalingen. Over het algemeen ademen we veel te snel en maken we geen volledig gebruik van onze longcapaciteit. Beheersen van je ademhaling kan je veel voordelen opleveren. 

 

De longen zijn een prachtig systeem van je lichaam die ervoor zorgen dat er gaswisseling plaats vindt tussen lucht en bloed ten behoeve van het metabolisme. De longen lijken op omgekeerde bomen. Je luchtpijp is de stam van de boom. Daarna splitst de luchtpijp zich op in kleiner takken genaamd bronchiën.  De ademhaling wordt autonoom (vanzelf) aangestuurd door het lichaam. Het ademhalingscentrum zorgt voor afstemming van de ademhaling op de behoefte van het lichaam. Anders dan bij de hartslag kunnen we de ademhaling bewust een poos onderdrukken of extra ademhalen. 

 

Alleen al je aandacht richten op je adem is een enorme ontstresser voor je hele systeem. Ademen rustig, zonder te forceren. Het ontspant je hele zenuwstelsel. Je aandacht volledig richten op je adem is de kortste weg naar jezelf. Het is je levenskracht, je bron van leven. Zonder je adem zou je simpel genoeg niet aanwezig zijn op deze plek en in dit moment.  

 

De aandacht bij je adem houden kan echter al spannend en uitdagend genoeg zijn. Let maar eens op hoe snel je gedachten weer ergens anders zijn. Je zit op je yogamat of achter je bureau en ineens zijn je gedachten bij de auto, bij je volgende afspraak, bij het eten. Steeds liefdevol je aandacht terugbrengen naar je adem. En weer opnieuw, en weer opnieuw. Gedachten mogen er zijn, maar laat ze voor wat ze zijn, gedachten. 

 

Door het beoefenen van ademhalingsoefeningen kun je je longcapaciteit vergroten en de ademhaling vrijer maken.  Tevens kan het je helpen bij het oplossen van weerstanden in het ademhalingsproces en het maakt ademhalen makkelijker. Ook kunnen ademhalingsoefeningen je helpen om je makkelijker in meditatieve staat te brengen. De wisselende neusademhaling is een elementaire ademoefening die weinig ervaring vereist en toch een opzienbarend resultaat kan op leveren. 

 

De wereld van je ademhaling is er een om je in te verdiepen. Voor meer informatie neem contact met me op!

info@judith-yoga-shiatsu.nl

06-81432170 

 

 

 

Par(ad)ijs!

PaR(AD)ijs

Afgelopen dagen waren wij in Parijs! We vinden het er heerlijk, lijkt in vlagen wel op het paradijs.  Het was 15 jaar geleden dat wij er voor het laatst waren. Aanwezig zijn in deze wereldstad brengt mij terug in de tijd want daar aan het einde van het jaar 2001 diende zich een belangrijk besluit. Een besluit dat werd genomen in Parijs. Niet omdat het moest maar omdat het zich aandiende. Mijn toenmalige werkgever en ik waren overeengekomen dat het goed zou zijn om een paar weken vrij te nemen. Onder La Defense voelde ik dat teruggaan na die weken geen oplossing zou zijn. Het frisse nieuwe jaar in 2002 begon ik met het accepteren dat ik 'burn out' was, op, leeg. Vreselijk! Een boze werkgever, gevoel van falen, schaamte en finaal aan de grond genageld. Kom daar maar weer eens uit! 

 

Vijftien jaar later ziet het leven er zo anders uit. Wij hebben ons verdubbeld, wij zijn niet meer met twee, maar er is een gezin ontstaan met twee prachtige dochters. De burn out van toen blijkt een mooi begin te zijn.  Yoga wordt de rode draad van mijn leven. Daar ontmoette ik de man die mij met liefdevolle hand weer terugbracht naar mezelf. Die me zachtjes stuurde. Die me tot vervelends toe steeds aanmoedigde. Henk, in memoriam, mijn yoga vader. Naast hem ontmoette ik zoveel mooie mensen de afgelopen 15 jaar de mij op hun manier mij hebben geholpen. Dat voelt zo waanzinnig waardevol!

 

Terwijl ik dit schrijf zie ik alle markeer punten voorbij komen. Het zijn als puzzelstukken die steeds makkelijker in elkaar schuiven en mijn leven is steeds meer het leven waarvoor ik bedoeld ben. Om vanuit de commerciële hoek te verhuizen naar de zachte kant, die zoveel beter bij mij past, was toestaan dat gevoeligheid mijn kracht blijkt te zijn. Een weg volgen die niet het meest aantrekkelijk eruit ziet en zeker niet makkelijk lijkt. Voelen dat er geen andere weg is dan deze. Mezelf afvragend waar ik in vredesnaam terechtkom.

 

En ze kwam terecht aan de voet van de Eiffeltoren, yeah! Leven met veel plezier, met verwondering, met blijdschap.  Leven en leren van binnenuit. Leven met alles wat er is. Door diep verdriet contact kunnen maken met diep geluk. Of andersom :-)   

 

 

  

Ree, wat doe je nu?

Ree, wat doe je nu?

Afgelopen vrijdag fietste ik van Doetinchem naar Wehl en zomaar ineens was ik betrokken bij het leed van een jonge ree. Zo midden op de dag besloot deze ree om heel spontaan een drukke weg over te steken. Zonder te kijken rende hij zomaar voor een auto en maakte daardoor een enorme vlucht. Ik kwam aan toen ze hem op een veilige plek hadden gelegd. Hij leefde nog maar leek aardig in paniek. Er verzamelde zich een groep mensen om het dier heen, de een had het over afschieten en de ander over de dierenambulance. Ik dacht alleen maar, lief dier, huppel alsjeblieft weer blij de natuur in. Dat was te optimistisch gedacht van mij. Tegelijkertijd verwonderde ik mij over de schoonheid van het dier en ons voorrecht om zo in contact te zijn met een ree. Een jongen streelde de ree, zo schattig.

 

Toen de ree hoorde over afschieten wilde hij overeind komen, het lukte hem niet. Van die oude mannen die zeiden; 'dit beest is in shock, kun je beter uit zijn lijden verlossen'. Een jonge vrouw die zei; 'we kunnen het toch nog proberen'. Daar was ik het volledig mee eens. We bellen de dierenambulance. We worden doorverwezen naar de politie en die komen dus niet.

 

Het dier gaat steeds minder frequent ademen en de hartslag zakt langzaam weg. En onder onze ogen sterft de ree. De professionele jager heeft zo van die ongevoelige manieren om te checken of het dier echt dood is. Ze nemen hem mee, ik hoor mezelf zeggen; 'behandel hem alsjeblieft met respect'.  

 

Alsjeblieft, wij, laten wij elkaar met respect behandelen. 

Ruimte in een yogastudio

Je eigen ruimte innemen

Ruimte zoeken in je lichaam in plaats van in de lesruimte. Wanneer de lessen wat vol beginnen te raken en er wat mensen in je aura lijken te komen wordt het wat onrustig in de ruimte. Is dit omdat wij graag ruimte en privacy wensen? Hier in het westen reageren wij anders op ruimte, terwijl de oorspronkelijke yoga beoefening in enorme aantallen in saamhorigheid werd uitgevoerd.  Letterlijk op elkaars lip op een klein kleedje en zonder elkaar 'in de weg te zitten'.

 

Ruimte zit tussen de oren. Ruimte is in de mind,  de gedachtekracht creëert ruimte waar je ook bent. Ruimte is delen, het samen willen delen van elkaars ruimte. Samen het collectief geheel dienen. Yoga vindt plaats op een daarvoor geschikte mat. De mat geeft je meer dan voldoende bewegingsruimte, anders zou men de mat natuurlijk breder maken.

 

 Yoga gaat over het verinnerlijken en juist niet naar buiten richten.  Het richten van je aandacht op de ander die je ruimte inneemt of je ruimte beperkt terwijl je meer dan voldoende hebt aan je mat. Yoga gaat om het beheersen van je gedachtenstroom die je zo kan weghalen bij wat werkelijk belangrijk is. Het maakt dus niet uit hoe groot je ruimte is.  Natuurlijk is het een uitdaging om yoga te beoefenen op een plaats waar lawaai is of waar je het moet doen met de ruimte van je mat. De absolute beheersing is juist om die ruimte te vinden in je hoofd te vinden en je hart. En dit ook de ander te gunnen.

Hardlopen als metafoor

Hardlopen als metafoor

Heerlijk voelt het om hardlopen te gebruiken als metafoor. Het liefst loop ik in de Montferlandse bossen, met uitdagende klimmetjes en afdalingen. Gisteren koos ik voor zo'n uitdagende route, heel bewust. Om te voelen hoe ik ervoor sta, omdat ik voldoende tijd had en omdat ik zo graag kom op de Kale Jacob. Dit uitzichtspunt ligt aan de noordzijde van de Hettenheuvel en is met 91,6 meter de hoogste heuvel van Montferland. Het uitzicht is hier zo waanzinnig mooi en adembenemend, zeker wanneer het zo helder is als gisteren. Om er te komen moet je wel wat moeite doen en er staat nergens aangegeven hoe je er komt. Tijdens het lopen houdt het me dan al bezig, want als je moeiteloos wilt leven en de stroom volgt hoe kun je dan boven op de top komen? Blijkbaar is het nodig om te investeren om te komen op plaatsen waar je anders niet zo snel zou komen.

 

Ik geniet van de klimmetjes onderweg en vind het zo'n heerlijk gevoel wanneer de grond onder mijn voeten weer begint te dalen. Precies dat transformatiepunt ervaren. De afwisseling in de bomen, het zonlicht dat zo mooi door de bladeren schijnt, de geuren, de kleuren en de route van het pad, ik geniet er zo van. Het hele lichaam voelen, bewust aanwezig zijn bij iedere stap. De gedachten opmerken die door mijn hoofd gaan. Het lijkt alsof mijn gedachten worden gehusseld in mijn hoofd en ik telkens de gedachte van een andere kant bekijk. Hardlopen voelt als een reis door de gedachten. Tegelijkertijd wordt wat ligt te slapen of wat is weggevallen in een hoekje weer opgedwarreld en kom ik weer tot nieuwe ideeën. 

 

Gisteren raakte ik ontroerd van de aanblik op de Kale Jacob, zo'n mooi weer, zo'n prachtig vergezicht. Het is rustig in het bos en ook op het uitzichtspunt lijkt niemand aanwezig. Totdat ik een vrouwenstem; 'zit!' hoor roepen. En daar is het net alsof ik mezelf ontmoet. Een vrouw die haar oefeningen doet op de vroege ochtend in gezelschap met haar hond.  Ze is gymleerkracht en de Montferlandse bossen zijn ook haar hardloopterrein. Zoals er zovelen zullen zijn.  Deze ontmoeting is bijzonder, ik kijk in haar ogen en zie mezelf.

 

De route na de Kale Jacob is vrij vlak. Door de weilanden met als laatste een felle klim met een venijnig staartje. Het kan zo fijn zijn om te weten wat er komt. Snelheid terugnemen op de klim, kleinere, kortere pasjes maken en volharden. De afdaling met grote passen, net of ik bijna vlieg. Genieten van het onderweg zijn, voelen hoe de 'obstakels' vandaag worden genomen.  Het doel is genieten van de reis, van iedere stap en al het moois wat je onderweg tegenkomt.

 

En dat iedere keer weer. 

 

Naar de Toorts!

Naar de Toorts!

Na de zomervakantie, vanaf maandag 28 augustus, begint er ook een nieuw yogaseizoen. We verhuizen op de dinsdagavond naar de Toorts in Didam. Helaas gaat de basisschool in Nieuw-Dijk sluiten waardoor we ook ons fijne onderkomen moeten gaan verlaten. De Toorts, Marsweg 5 in Didam, is een hele mooie opvolger. Ik zie ernaar uit om te verhuizen en de nieuwe locatie te ontdekken.

 

Nu eerst nog drie weken afscheid nemen. Het seizoen eindigt op 11 juli. Daarna is er drie weken voor de liefhebbers buitenyoga op verschillende locaties in de omgeving. Voor meer informatie klik hier.

 

En geniet van je vakantie!

Helemaal in mijn nopjes!

Helemaal in mijn nopjes!

Je stem laten horen! Je mag gehoord worden! Je bent belangrijk! En bovenal; je bent het waard! Ja, ja! Bijna 40 jaar lang heb ik me laten leiden door mijn belemmeringen. Vooral geen aandacht vragen was het meest veilig en geaccepteerd. Zolang je niet boven het maaiveld uitsteekt word je ook niet afgemaaid. Maar maakte het mij gelukkig? Nee! Zeker niet. Wat vond ik het eng om mijn stem te laten horen, om te gaan staan voor wie ik ben. Op een gegeven moment was er geen weg meer terug. Mijn ziel wil alleen maar juichen. Mijn ogen alleen maar stralen. Mijn grootste angst blijkt mijn grootste geluk te zijn. Ja, ik wil die lieve, prachtige vogel zijn die haar tak opeist en haar lied deelt met de wereld. Voor de rijkdom van een levend vocaal kanaal te zijn voor het licht dat van binnenuit naar boven komt. Volledig uiten en koesteren in het geluid van mijn eigen stem die weerklinkt. Jaaaa! 

 

Donderdagavond 15 juni was ik bij het ladiesevent van MKB Montferland. Zo gaaf om te zien hoe de dames zichzelf laten zien. Lucinda Douglas neemt het podium in haar bezit en gaat staan voor wat ze waard is. Je waarde bepaal je dus voor een groot gedeelte zelf. Wanneer je jezelf minderwaardig vindt kan een ander je dan op je werkelijke waarde kunnen schatten? En hoe perfect moet het zijn voordat je jezelf en wat je kunt laat zien. Pas nu kan ik de 'beoordeling' voelen van mijn yoga examen een aantal jaren geleden. Wat zij toen zagen in mij, wauw! Ik had niet zo'n beeld van mezelf. 

 

Zulke ervaringen zijn nodig om op een dag te beslissen  dat het afgelopen is met het kleine gedoe. Jezelf kleiner maken dan je in werkelijkheid bent. Wij zijn allemaal goddelijke creaties, geboren om er te zijn, te stralen en onze waarde te delen. Dat hoeft niet breed uit geëtaleerd te worden, het mag er gewoon in alle schoonheid zijn. 

 

Dan maakt het nog uit of je je eigen verhaal vertelt, dat van een ander of wat je denkt dat de ander graag wil horen. Werkelijk je ware stem laten horen met alles wat er is, is een kunst. Ontwapening is een gift, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen. Doordat je het licht in jezelf ontsteekt inspireer je anderen omdat ook te doen. 

 

Donderdagavond ervaarde ik hoe graag ik dat podium wil betreden. Hoe graag ik mijn energie wil laten stromen,  mijn stem wil laten horen. Ik ben nergens meer bang voor. Ik kan niet meer falen. Ik ben in mijn nopjes, heel toepasselijk met het jurkje :-). Ik ben er meer dan klaar voor! Hoe is dat bij jou?

 

Bedankt MKB Montferland, Karolien Hupkes, Lucinda Douglas, Dies Goorman en al die mooie vrouwen! Liefs Judith

Chakra's; wielen van licht

Chakra's

Tijd voor een nieuwe fase tijdens de yogalessen! We gaan op ontdekkingsreis door de chakra's. Het is een manier om te kijken naar de stroming van energie in het lichaam. Begrip van de chakra's zal je vermogen verbeteren om de energiestroom door je lichaam te beheersen met behulp van beweging, ademhaling, meditatie en geluid.

 

Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent 'wiel van licht'. Het zijn subtiele maar tegelijkertijd immens sterke draaikolken van energie. Het menselijk lichaam heeft zeven chakra's die liggen in de lengte van de wervelkolom en breiden zich uit tot in de aura.

Alle moleculen in je lichaam trillen op verschillende frequenties. Als je verdrietig bent, ziek of gestresst zijn, is de totale vibratie van je lichaam heel anders dan wanneer je gelukkig, gezond of rustig bent. Door het chakra systeem te leren kennen, kun je diepe inzichten krijgen in de invloed van de verschillende vibraties op je totale welzijn en onze ervaringen in het leven.

 

Wanneer deze chakra's in balans zijn en optimaal functioneren heeft dat een positief effect op ons lichamelijke, mentale, emotioneel en spirituele welzijn. 

Er zijn zeven chakra's met elk haar harmonieuze karakteristieken, die hieronder worden beschreven. We beginnen bij de wortel chakra. en werken langzaam langs de wervelkolom op naar boven. Je vindt zowel de Sanskriete als de meest bekende benaming van het chakra.

1. Mooladhara, wortel chakra

Veilig en stabiel voelen, vermogen om geduldig te zijn, vitaliteit en kracht, gevoel van erbij horen, vertrouwen, lichaam en geest verbonden, geaard zijn, het gevoel dat je het recht hebt hier op aarde te zijn, je verbonden voelen met de aarde en de natuur, georganiseerd en gemotiveerd zijn, trots zijn op je erfgoed en familie, vermogen om te voldoen aan je primaire behoeften en dagelijks te kunnen functioneren, vermogen om je doelen te manifesteren. 

Kleur: rood

Element: aarde

Mantra: lam


2. Svadistana, heiligbeen chakra

Ontvankelijk, positieve relatie met het lichaam, in staat om verandering te accepteren, emoties vrij en makkelijk delen, verzorgend, in staat om gevoelens en verlangens te uiten, in staat om creatief te zijn en verschillende mogelijkheden te zien, in staat om 'los' te laten, dingen doen voor plezier en genot, plezier en passie voelen, emotionele stabiliteit, in staat en bereid zijn om eigen seksuele grenzen te eren, emoties onderkennen.

Kleur: oranje

Element: water (vloeiend)

Mantra: vam


3. Manipura, zonnevlecht chakra

Verdraagzaam en ander aanvaardend, zelfverzekerd en wilskrachtig, gevoel van assertiviteit zonder anderen te domineren, een sterk gevoel hebben van en trots zijn op wie je bent, uniek maar je toch verbonden voelen met anderen, in staat zijn om je terug te trekken en toe te geven als je fout bent, richting en een doel hebben in het leven, in staat om grenzen te stellen, bewust zijn van je vrijheid om keuzes te maken, balans kussende materiele en spirituele wereld, gemotiveerd, moedig.

Kleur: geel

Element: vuur

Mantra: ram


4. Anahata, hart chakra

Evenwichtig, vreedzaam, gul en royaal, je bewust zijn van het recht om lief te hebben en te worden geliefd, mededogend, in staat om jezelf te vergeven en door te gaan, in staat om anderen echt te vergeven, je gelukkig en licht voelen, onvoorwaardelijke liefde en affectie, zuiverheid van hart, onschuldige kinderlijke liefde, gevoel van speelsheid hebben, gevoel van eenheid, begrijpend, gevoel van vervulling en tevredenheid.

Kleur: groen

Element: Lucht

Mantra: yam


5. Vishuddi, keel chakra

Heldere, zelfverzekerde spraak en stem, in staat zijn om jezelf te uiten, luisteren naar intuïtie en innerlijke stem, gevoel van integriteit, creativiteit uiten, gemakkelijk kunnen communiceren, vrijmoedig wensen uiten, luisteren naar andere mensen, je waarheid vertellen, eerlijk en open zijn over hoe je je voelt, opkomen voor jezelf, emoties verwerken en veranderen door creatieve expressie, geloven dat je woorden de moeite waard zijn om gehoord te worden.

Kleur: helder blauw

Element: geluid (vibratie)

Mantra: ham


6. Ajna, voorhoofd chakra

Onafhankelijk denken, heldere visie, goed geheugen, kunnen focussen, verbinding met het universum, wijsheid, in stat om intuïtie te gebruiken in het dagelijks leven, kunnen leren van ervaringen, vergeving en dankbaarheid, vertrouwen op innerlijk weten, in staat om patronen in je leven te zien, erkenning van spirituele aspecten van het leven, symbolisch kunnen denken, algemeen gevoel van helder denken.

Kleur: indigo

Element: licht (ook innerlijk geluid)

Mantra: ohm


7. Sahasrara, kruin chakra

Dankbaarheid, bewustzijn van de eenheid van het hele leven, gelukzalig voelen, lichtheid, leven in het nu, bewustzijn en acceptatie van een hogere bron, kennis, wijsheid en helderheid, in staat zijn om in jezelf de antwoorden te vinden, zelfkennis, sterke spirituele verbinding, onderzoekende geest, charismatisch, een gevoel van de betekenis van het leven, het gevoel verbonden te zijn met de grotere wereld.

Kleur: violet, wit, goud

Element: gedachten en het stromen ervan

Mantra: aum


De bovengenoemde karakteristieken zijn van toepassing wanneer de chakra volledig in balans is. Natuurlijk en helaas  zijn we niet altijd in balans. Misschien is je tijdens het lezen opgevallen dat een of meerdere chakra's je aandacht trokken. Ga op onderzoek uit en ontdek bijvoorbeeld tijdens de yogalessen meer over je chakra's. Je bent van harte welkom!  

Yoga in Domburg!

Yoga in Domburg

In het weekend van 12, 13 en 14 mei gaf ik yogales tijdens een heerlijke retraite  georganiseerd door Avonturier van h'eerlijk leven, Hanneke Megens. Op de prachtige locatie van Yogabee in de velden van Domburg.  Wat een heerlijkheid!

0 berichten

Passie voor voetbal!

Passie voor voetbal

Heel eerlijk, ik ben dol op een partijtje voetbal. De passie, het vuur, de strijd en het fysieke aspect zorgen ervoor dat ik graag mee doe. Wat voetbal met mensen kan doen vind ik minder leuk. Hoe mensen zich kunnen identificeren met het spelletje en de teams vind ik soms best wel eng. Zowel in het groot als in het klein.

De laatste wedstrijd die ik speelde heeft een diepe indruk bij me achtergelaten. Ik ben een passievol mens en als ik ergens voor ga, dan sta ik ervoor. Dus ja, ik kan wat fel zijn in het heetst van de strijd. Ik ben niet bang voor een confrontatie. Er werd echter een vrouw boos op mij en ik werd ineens het punt van haar aandacht. Ze projecteerde haar boosheid op mij. Het spel leek voor haar minder belangrijk. Ik werd bang voor haar en besloot om uit het veld te gaan en me te laten wisselen. En dat op een vrije, gezellige vrijdagavond!

Gisteravond was het weer zover en mocht ik weer een wedstrijdje voetballen. Ik wil heel graag, zit vol energie en tegelijkertijd voel me wel wat gespannen. De grote vraag is; hoe kan ik fijn spelen en me niet laten afleiden door persoonlijke projectie. Niet alleen van de ander maar zeker ook van mezelf. Deze keer stond ik bij een leuke, felle, enthousiaste vrouw. We hebben flink met elkaar 'gevochten' op een mooie, sportieve manier. Zo kan het dus ook!

De conclusie is dat ik het spelletje gaaf vind om te doen. Mijn uitdaging is om de juiste positie te kiezen. Focus te houden op wat ik belangrijk vind. 

0 berichten